Kulturskolens plikter:
- å gi hver elev tilpasset opplæring
- å gi beskjed hvis lærer er syk
- å gi elevene muligheter til å stå forran et publikum

Elevens/foresattes plikter:
- gi beskjed til lærer ved fravær
- holde kulturskolen oppdatert med adresse/telefonnummer/mailadresse
- gi beskjed til lærer hvis låneinstrument har fått skade
- følge opp undervisningen med øving.

- hvis eleven skal slutte MÅ skriftlig utmelding sendes kulturskolen.

BINDINGSTID:
Man binder seg for et halvt år av gangen. Utmelding må skje skriftlig før 1. desember for vårsemesteret og før 1. august for høstsemesteret. Ved utmelding etter disse datoene påløper full semesteravgift.
Nye elever får to ukers prøvetid fra første undervisningsdag. I denne perioden kan de fritt melde seg ut.NYTT AV ÅRET: UTMELDING PÅ SENDES FRA DENNE
LINKEN

LEIE AV INSTRUMENT:
Kulturskolen har en del gitarer, blåseinstrumenter samt trommer til utleie. Nye elever prioriteres, men kulturskolen kan ikke garantere utleieinstrument til alle som ønsker det.

Leie av instrument blir fakturert sammen med semesteravgift for hvert semester (2 ganger pr år).
Ved tapt instrument må låntager erstatte instrumentet ut i fra verdi for innkjøp av nytt instrument.
Ved skade må spillelærer/kulturskolen varsles, og instrumentet må repareres av instrumentmaker.
Kostnad for dette må dekkes av leietager. (innboforsikring)

Leieavtale for instrument sendes fra kulturskolen, og må underskrives av foresatte.Oppdatert 31.05.17