Har dere ledige plasser?
- ta kontakt med rektor. Det hender vi har ledige plasser også midt i semesteret. Vi tar inn elever fortløpende.

Hvem kan bli elev i kulturskolen?
- Kulturskolen skal gi tilbud til barn og unge fra 6 - 19 år.

Kan jeg ha flere plasser?
- ja, hvis kulturskolen har ledig kapasitet.

Hvilke undervisningstilbud har skolen, og hva koster de?
- se siden med undervisningstilbud

Hvordan søker jeg om plass i kulturskolen?
- trykk på linken øverst på framsiden.

Når får jeg vite om mitt barn har fått plass?
- hovedopptak er i mai/juni. Plasser blir delt ut innen utgangen av skoleåret. Hvis du søker om plass midt i året, får du vanligvis svar i løpet av en uke.

Når er det søknadsfrist?
- søknadsfrist til hovedopptaket er 10. juni.

Hva er nedre aldersgrense for å søke plass?
- nedre aldersgrense står på siden med undervisningstilbud. Disse er likevel ikke absolutte. Ta kontakt med oss.

Er det lange ventelister?
- På noen instrumenter/tilbud er det ventelister. Du får vite hvor lang ventelisten er, hvis vi ikke kan tilby deg plass. Ofte vil du også få tilbud om et annet instrument.

Hvordan er prosedyren med søknad og opptak?
- ved hovedopptak ser vi på søknadstidspunkt, alder og om barnet har stått på venteliste. Ventelisteelever får tilbud om plass først.

Er det mulig å leie instrument, og hva koster det?
- Vi har endel låneinstrumenter, men ikke nok til alle. Det koster kr 313,- pr semester å låne kulturskolens instrumenter.

Hvor foregår undervisningen?
- Vi jobber desentralisert, og har undervisning på Rjukan Barneskole, Rjukanhuset, Miland skole, Atrå barne og ungdomskole og i Hovin. Det er ikke undervisning på alle instrumenter på alle steder.

Hvor lenge beholder man plassen i kulturskolen?
- Elever som ønsker å fortsette i kulturskolen, kan fortsette til de er ferdig på videregående skole.

Må vi søke på nytt hvert år for å beholde plassen?
- Nei, men vi ber om at du re-registrerer eleven. Da får vi også oppdatert kontaktopplysninger.

Når er fristen for utmelding?
- 15. desember og 15. juni.

Må vi bekrefte elevplass?
- Ja, vi må ha tilbakemelding om du tar imot tildelt plass.

Er det mulig å bytte disiplin?
- Ja, hvis vi har ledige plasser.

Er det mulig å bytte lærer?
- Ja, hvis vi har ledig kapasitet.

Er det mulig å bytte undervisningssted?
- Ja, hvis vi har ledig kapasitet.

Når starter kulturskolen etter sommerferien?
- Vi starter første hele uke etter sommerferien. Alle elever får innkalling til oppstartsmøte.

Følger kulturskolen grunnskolens skolerute?
- Ja. Er det fridag på skolen, er det også fridag i kulturskolen

Kan man søke permisjon?
- Ja. Ta kontakt med rektor.

Når gjennomføres informasjonsmøter?
- VI har oppstartsmøte første hele uke etter sommerferien.

Når avholdes foreldresamtaler?
- Det er foreldresamtaler på våren.